Co Xuống Thang Cáp

315.000

Co xuống thang cáp là phụ kiện nhằm chuyển hướng thang cáp theo chiều hướng đi xuống.  Co xuống thang cáp là 1 loại phụ kiện của thang cáp. Thang cáp co xuống hay còn được gọi là co lưng hay co ngoài. Đây là sản phẩm dùng để chuyển hướng hệ thống thang cáp theo chiều hướng đi xuố

Liên hệ báo giá tủ điện, ổ cắm