Showing all 4 results

Hộp nguồn ổ cắm điện 3 pha: TV3P14A4 1 vỏ hộp nhựa cao cấp màu đỏ 1 đèn báo pha… 885.000
Hộp nguồn ổ cắm điện công nghiệp 3 pha: TV3P14H5 1 vỏ hộp nhựa cao cấp IP67 4 ổ cắm… 640.000
Hộp nguồn điện công nghiệp 3 pha: TV3P34H 1 vỏ hộp nhựa cao cấp IP67 4 ổ cắm 32A 4P… 650.000
Cấu hộp nguồn điện công nghiêp 1 pha: TV1P14T 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 4 ổ cắm 16A… 730.000