Showing all 5 results

Ổ cắm công nghiệp 16A 3 pha 5 chấu: TV115 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng định… 43.000
Ổ cắm công nghiệp 32A 3 pha 5 chấu: TV125 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng định… 63.000
Ổ cắm công nghiệp di động 32A 3 pha: TV225 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng định… 62.000
Ổ cắm công nghiệp di động 16A 5 chấu: TV215 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng định… 42.000
Ổ cắm công nghiệp gắn âm tủ 16A 5 chấu: TV315 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng… 42.000