Showing 1–12 of 15 results

Ổ cắm công nghiệp di động 63A 4 chấu: TV234 Số cực: 4P (3P + E) Dòng định mức: 63A… 330.000
Ổ cắm công nghiệp 16A 3 pha 4 chấu: TV114 Số cực: 4P (3P + E) Dòng định mức: 16A… 35.000
Ổ cắm công nghiệp 32A 1 pha: TV123 Số cực: 3P (2P + E) Dòng định mức: 32A Cấp độ… 41.000
Ổ cắm công nghiệp 16A 3 chấu: TV113 Số cực: 3P (2P + E) Dòng định mức: 16A Cấp độ… 25.000
Ổ cắm công nghiệp di động 16A 3 chấu: TV213 Số cực: 3P (2P + E) Dòng định mức: 16A… 21.000
Ổ cắm công nghiệp di động 2 chấu: TV212 Số cực: 2P Dòng định mức: 16A Cấp độ bảo vệ… 40.000
Ổ cắm công nghiệp di động 32A 4 chấu: TV224 Số cực: 4P (3P + E) Dòng định mức: 32A… 45.000
Ổ cắm điện 32A 3 pha 4 chấu: TV124 Số cực: 4P (3P + E) Dòng định mức: 32A Cấp… 45.000
Ổ cắm công nghiệp di động 32A 3 pha: TV225 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng định… 62.000
Ổ cắm công nghiệp 63A 3 chấu: TV133 Số cực: 3P (2P + E) Dòng định mức: 63A Cấp độ… 320.000
Ổ cắm công nghiệp di động 16A 4 chấu: TV214 Số cực: 4P (3P + E) Dòng định mức: 16A… 35.000
Ổ cắm công nghiệp di động 32A 3 chấu: TV213 Số cực: 3P (2P + E) Dòng định mức: 32A… 39.000