Showing all 2 results

Ổ cắm công nghiệp di động 32A 4 chấu: TV224 Số cực: 4P (3P + E) Dòng định mức: 32A… 45.000
Ổ cắm công nghiệp di động 32A 3 pha: TV225 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng định… 62.000