Showing all 2 results

Phích cắm công nghiệp 63A 5 chấu: TV035 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng định mức: 63A… 330.000
Phích cắm công nghiệp 63A 1 pha 3 chấu: TV033 Số cực: 3P (2P + E) Dòng định mức: 63A… 310.000