Showing all 10 results

Cấu hộp nguồn ổ cắm công nghiêp 1 pha: TV1P34T 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 4 ổ cắm… 810.000
Tủ điện thi công 1 pha IP67: TV1P14A67 1 vỏ hộp nhựa cao cấp màu đỏ 1 đèn báo pha… 895.000
Hộp nguồn ổ cắm điện công nghiệp 3 pha: TV3P14H5 1 vỏ hộp nhựa cao cấp IP67 4 ổ cắm… 640.000
Tủ điện thi công 1 pha: TV1P16A 1 vỏ hộp nhựa cao cấp màu đỏ 1 đèn báo pha 6… 710.000
Cấu hộp nguồn điện thi công 3 pha: TV13P14T5 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 2 ổ cắm 16A… 1.140.000
Cấu tạo hộp nguồn điện 1 pha: TV1P14A 1 vỏ hộp nhựa cao cấp màu đỏ 1 đèn báo pha… 620.000
1 vỏ tủ sơn tĩnh điện kèm chân đế 1 aptomat tổng 63A 2 aptomat chống giật 32A 1 pha… 6.400.000
1 vỏ tủ sơn tĩnh điện kèm chân đế 1 aptomat tổng 63A 3 aptomat chống giật 32A 1 pha… 5.500.000
Cấu tạo tủ điện thi công 1 pha đa năng: TV1P15A 1 vỏ hộp nhựa màu đỏ cao cấp 1… 655.000
Tủ điện công nghiệp 1 pha 32A: TV1P34A 1 vỏ hộp nhựa cao cấp màu đỏ 1 đèn báo pha… 715.000