Showing all 11 results

Tủ điện thi công 3 pha 4 chấu 5 chấu: TV3P34A45 1 vỏ hộp nhựa cao cấp màu đỏ 1… 1.000.000
Cấu hộp nguồn điện thi công 3 pha: TV3P14T45 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 2 ổ cắm 16A… 1.200.000
Cấu tạo tủ điện tạm thi công 3 pha: TV13P14T 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 2 ổ cắm… 1.120.000
Cấu hộp nguồn điện thi công 3 pha: TV13P14T5 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 2 ổ cắm 16A… 1.140.000
Hộp nguồn thi công 32A: TV3P34A4 1 vỏ hộp nhựa cao cấp màu đỏ 1 đèn báo pha 4 ổ… 890.000
1 vỏ tủ sơn tĩnh điện kèm chân đế 1 aptomat tổng 63A 2 aptomat chống giật 32A 1 pha… 6.400.000
Cấu tủ điện công nghiệp 3 pha: TV3P34T 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 4 ổ cắm 32A 4P… 1.200.000
Hộp nguồn điện thi công 3 pha: TV3P14H 1 vỏ hộp nhựa cao cấp IP67 4 ổ cắm 16A 4P… 590.000
Tủ điện thi công 3 pha 5 chấu: TV3P34A5 1 vỏ hộp nhựa cao cấp màu đỏ 1 đèn báo… 1.050.000
Cấu tủ điện tạm thi công 3 pha: TV3P34T45 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 2 ổ cắm 32A… 1.260.000
Tủ điện thi công 3 pha IP67: TV3P14A467 1 vỏ hộp nhựa cao cấp màu đỏ 1 đèn báo pha… 1.155.000