Showing all 12 results

Cấu tủ điện tạm công nghiêp 1 pha: TV1P134T 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 3 ổ cắm 16A… 740.000
Tủ điện thi công 1 pha: TV1P14H 1 vỏ hộp nhựa cao cấp IP67 4 ổ cắm 16A 3P 220V… 520.000
Hộp nguồn ổ cắm điện công nghiệp 3 pha: TV3P14H5 1 vỏ hộp nhựa cao cấp IP67 4 ổ cắm… 640.000
Hộp nguồn điện công nghiệp 3 pha: TV3P34H 1 vỏ hộp nhựa cao cấp IP67 4 ổ cắm 32A 4P… 650.000
Hộp nguồn ổ cắm 1 pha: TV1P13H5 1 vỏ hộp IP67 1 đèn báo pha 3 ổ cắm 16A 5… 285.000
Hộp nguồn công nghiệp: TV1P13H3 1 vỏ hộp IP67 1 đèn báo pha 3 ổ cắm 16A 3 chấu 220V… 280.000
Tủ điện thi công 1 pha: TV13P34H5 1 vỏ hộp nhựa cao cấp IP67 2 ổ cắm 32A 3P 220V… 670.000
Tủ nguồn điện công nghiệp 3 pha: TV3P34H5 1 vỏ hộp nhựa cao cấp IP67 4 ổ cắm 32A 5P… 740.000
1 vỏ tủ sơn tĩnh điện kèm chân đế 1 aptomat tổng 63A 3 aptomat chống giật 32A 1 pha… 5.500.000
Tủ điện phân phối (DB) được sử dụng trong các mạng điện hạ thế có nhiệm vụ trung gian,lấy nguồn…
Cấu hộp nguồn điện công nghiêp 1 pha: TV1P14T 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 4 ổ cắm 16A… 730.000
Hộp nguồn điện thi công 1 pha: TV1P34H 1 vỏ hộp nhựa cao cấp IP67 4 ổ cắm 32A 3P… 590.000