Showing 1–12 of 38 results

Cấu tủ điện tạm công nghiêp 1 pha: TV1P134T 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 3 ổ cắm 16A… 740.000
Tủ điện thi công 1 pha: TV1P14H 1 vỏ hộp nhựa cao cấp IP67 4 ổ cắm 16A 3P 220V… 520.000
Tủ điện thi công 3 pha 4 chấu 5 chấu: TV3P34A45 1 vỏ hộp nhựa cao cấp màu đỏ 1… 1.000.000
Cấu hộp nguồn điện thi công 3 pha: TV3P14T45 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 2 ổ cắm 16A… 1.200.000
Hộp nguồn ổ cắm điện 3 pha: TV3P14A4 1 vỏ hộp nhựa cao cấp màu đỏ 1 đèn báo pha… 885.000
Cấu hộp nguồn ổ cắm công nghiêp 1 pha: TV1P34T 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 4 ổ cắm… 810.000
Cấu hộp nguồn điện công nghiêp 3 pha: TV3P14T 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 4 ổ cắm 16A… 1.140.000
Tủ điện thi công 1 pha IP67: TV1P14A67 1 vỏ hộp nhựa cao cấp màu đỏ 1 đèn báo pha… 895.000
Cấu hộp nguồn thi công 3 pha: TV13P34T 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 2 ổ cắm 32A 3P… 1.180.000
Hộp nguồn 1 pha 63A sản phẩm gồm: 1 đèn báo pha 1 ổ cắm 16A 3P 220V 1 ổ… 1.100.000
Cấu tạo tủ điện tạm thi công 3 pha: TV13P14T 1 vỏ hộp sắt sơn tĩnh điện 2 ổ cắm… 1.120.000
Hộp nguồn công nghiệp 1 pha: TV1P13H2 1 vỏ hộp IP67 1 đèn báo pha 3 ổ cắm 16A 2… 275.000